Nacht van de Nacht

Sinds 2007 organiseert en programmeert Cees de Nacht van de Nacht in Vlaardingen. Een cultuurevenement dat gehouden wordt op de laatste zaterdag in oktober als de klok wordt teruggezet naar wintertijd. Het evenement stoelt op een viertal pijlers, te weten: natuur , vanwege het eerder donker worden, de schoonheid van het donker en het sluiten van de natuur (herfst); milieu , de lichtvervuiling, de verstoring van de natuur en de vergroting van het energieverbruik; cultuur , de invulling van het programma met theater, beeldende kunst, installatie kunst, cabaret, poëzie, zang en dans, muziek, opstellingen, performances en uiteenlopende intermezzo's; volkscultuur, door de stadswandelingen in het donkere Vlaardingen langs verrassende plekjes. Kortom een spektakel waarbij de bezoekers geleid worden door een verduisterde stad (CityTec dooft de straatverlichting) vol kunst, poëzie, theater, muziek en performances. (www.denachtvandenacht.nl)

Terug naar overzicht

Interesse?
Neem contact op

Klik hier